strony internetowe

Testowanie zapewnia użytkownikom dostęp do produktów wysokiej jakości, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne lub urządzenia elektroniczne, co prowadzi do zaufania i zadowolenia klientów.

Czym jest testowanie oprogramowania?

Testowanie ogólnie to proces poddania czegoś próbie w celu uzyskania określonego wyniku.

Testowanie oprogramowania umożliwia ocenę jego jakości i pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii podczas użytkowania. Testom poddaje się zarówno całość oprogramowania, jak również wybrane elementy. Bez względu jednak na zakres testów, ich celem zawsze jest wykrycie błędów, luk, defektów.

Testy możemy podzielić na różne kategorie. Istnieje kilka głównych typów testów:

  • Testy funkcjonalne –  mają na celu zweryfikowanie wymagań funkcjonalnych. W dużej mierze wykonuje się je bez znajomości kodu aplikacji, bazując na specyfikacji.
  • Testy niefunkcjonalne – obejmują testy niezawodności, wydajności, efektywności i bezpieczeństwa systemu.
  • Testy związane ze zmianą – każda zmiana w oprogramowaniu wymaga przeprowadzenia testów regresywnych lub retestów.
  • Testy strukturalne – opierają się na jego analizie i znajomości kodu, obejmują między innymi przegląd kodu oraz testowanie automatyczne ścieżek zaimplementowanych.

 

Strony www i aplikacje wielojęzyczne- testowanie

Firmy działające na rynku międzynarodowym wykonują tłumaczenie swoich stron, aplikacji czy oprogramowania na wiele języków. Nawet jeśli nasz produkt został poddany testom przed tłumaczeniem, każda nowa wersja językowa stron czy aplikacji wymaga kolejnych testów.

Powodów, dla których po tłumaczeniu należy wykonać nowe testy, jest wiele, np.: różnice w długości tekstu między poszczególnymi językami, aspekty prawne, nowe zasady wysyłki produktów, ocenę użyteczności aplikacji na nowym rynku.

Nową wersję językową witryny zawsze należy poddać testom funkcjonalnym i językowym. W Skrivanku mamy w tym zakresie duże doświadczenie i zdajemy sobie sprawę, że bez testów powierzony nam projekt nie jest kompletny. Testowanie oprogramowania jest niezbędnym elementem każdego projektu tłumaczenia oprogramowania i aplikacji mobilnych. O jakości oprogramowania decyduje wiele czynników, poczynając od pomysłu i założeń początkowych, przez pracę programisty, aż do umiejętności testera. Bez testowania oprogramowania ryzykujemy wiele.

 

Co dalej po testowaniu oprogramowania?

Zakończenie testów oprogramowania lub aplikacji nie musi oznaczać zakończenia zadania ani zadowolenia użytkownika z produktu. W wyniku tych testów generowany jest raport opisujący napotkane błędy. Uzyskanie funkcjonalnej i wolnej od błędów strony internetowej lub aplikacji wymaga wprowadzenia niezbędnych poprawek. Dlatego jakość oprogramowania i wydajność strony nie zależą wyłącznie od pracy testera. Równie ważne jest to, czy zespół programistów stanie na wysokości zadania i wdroży poszczególne poprawki. Nawet ostateczna wersja programu wymaga weryfikacji pod kątem wprowadzonych zmian, zgodności z testami i wymaganiami użytkownika. A już opublikowane strony internetowe czy aplikacje również powinny być udoskonalane poprzez nowe wersje. W świecie szybko zmieniających się warunków otoczenia, przygotowanie ostatecznej wersji aplikacji jest praktycznie niemożliwe. Zachowania i opinie użytkowników muszą być stale brane pod uwagę, wprowadzając poprawki i monitorując aktualne trendy.

 

Ile kosztuje testowanie?

Niefunkcjonalne oprogramowanie może wyrządzić firmie więcej szkód niż pożytku, dlatego wybierając podwykonawcę, nie powinno kierować się najniższą ceną, a jak najwyższym stosunkiem jakości do ceny. Stawki za testowanie oprogramowania i stron internetowych zależą od ich rozmiaru, języka programowania, specyfikacji, złożoności produktu i wymagań testowych.

W Skrivanku testowanie oprogramowania i stron internetowych może być częścią bardziej złożonych projektów lub samodzielną usługą. Przeprowadzamy testy funkcjonalne zarówno serwisów internetowych, jak i nowo tworzonych wersji językowych oprogramowania, niezależnie od używanego języka programowania. Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania dotyczące testowania oprogramowania lub witryny, zakres testów i otrzymać bezpłatną wycenę. Nasi testerzy oprogramowania służą pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *